Leden login


Bescherming van uw privacy

privacy mysurvey feature image

MySurvey Bescherming van uw privacy

Uw deelname aan het Lightspeed Consumentenpanel is erg belangrijk voor ons en we hechten veel waarde aan de informatie die u ons toevertrouwt. Het garanderen van uw privacy is voor ons een topprioriteit, en we willen dan ook benadrukken dat u van ons respect en vertrouwen verzekerd kunt zijn. Wij handhaven strikte richtlijnen voor privacy, zoals hierna beschreven. Deze voldoen aan de internationale regelgeving die is vastgesteld voor de uitvoering van marktonderzoek via Internet door ICC/ESOMAR, Lightspeed is lid van ESOMAR en houdt zich aan hun gedragscode voor on-line research.

 1. ONZE INZET VOOR UW PRIVACY

  1. Uw deelname aan het panel is volkomen vrijwillig. Uw besluit om deel te nemen aan een onderzoek, specifieke vragen te beantwoorden, of niet langer deel uit te maken van het panel zullen wij zonder meer respecteren, zonder verdere vragen.
  2. We zullen geen persoonlijke informatie over u inwinnen zonder kennisgeving vooraf of zonder uw toestemming. Door onze partners aangeleverde gegevens voor ledenwerving kunnen worden gebruikt om bepaalde datavelden, die u bij het inschrijvingsproces hebt ingevuld, te valideren.
  3. Gedurende uw deelname aan een enquête, of ook daarna, kunt u ons, waar dat redelijk is verzoeken om het enquêteverslag geheel of gedeeltelijk te wissen.
  4. We zullen nooit een verkeerde voorstelling geven van onszelf of van onze activiteiten. We zullen onszelf steeds identificeren wanneer we u vragen een enquête in te vullen.
  5. Alle informatie die we in onze enquêtes verzamelen wordt uitsluitend gebruikt voor marktonderzoekdoeleinden. Uw naam, adres, afzonderlijke antwoorden en andere informatie die persoonlijk identificeerbaar is, zullen nooit aan derden worden bekendgemaakt.
  6. We vragen toestemming aan een verantwoordelijke volwassene voordat we kinderen jonger dan 14 jaar enquêteren, en we controleren nauwgezet de onderwerpen en de aard van vragen die aan deze kinderen worden gesteld.
  7. We sturen geen ongevraagde e-mail aan mensen die hebben aangegeven dat zij niet wensen deel te nemen aan onderzoeken.
 2. Beveiliging

  1. Om zeker te zijn dat onze panelinformatie privé blijft, heeft Lightspeed een geavanceerd firewall beveiligingssysteem geïmplementeerd. Dit systeem hanteert een meerfasige inspectiemethodiek om er zo zeker van te zijn dat uitsluitend geïdentificeerde gebruikers hun informatie kunnen invoeren in de database en dat alleen marktonderzoekers en databasebeheerders van Lightspeed deze kunnen lezen.
 3. Vragen? Neem contact met ons op

  1. Als u vragen hebt over deze verklaring met betrekking tot privacy en beveiliging, of over de praktijken van de website van het Lightspeed Consumentenpanel, of als u andere kwesties aan de orde wilt stellen, ga dan naar onze FAQ. Hier kunt u zowel snel antwoord vinden op uw vragen met betrekking tot het Lightspeed Consumentenpanel als een mail sturen naar onze Panel Manager Eva Jonkers.

MySurvey Nieuws

 • Welkom op de nieuwe MySurvey website!
 • Kijk eens rond en her-ontdek uw account.
 • Stuur een e-mail naar eva@mysurvey.eu om ons te laten weten wat u ervan vindt!

Winnaars

Klik hier om de winnaars van de MySurvey kwartaalloterij van $3.000 te zien.

Om onze onderzoeken te ontvangen is het noodzakelijk om ons e-mailadres toe te voegen aan uw contacten: